Згода на обробку персональних даних

Натискаючи «Погоджуюсь» тим самим Я, Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 №2297-VI, вільно, власною волею і в своєму інтересі висловлюю свою безумовну згоду Власнику сайту на обробку, використання, та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України, а також згідно з нормами чинного законодавства України, моїх персональних даних (у т.ч. ПІБ, номери телефонів, електронні адреси) в наступних цілях:

  • надання мені послуг / робіт / товарів Власника сайту;
  • направлення на мою адресу повідомлень, що стосуються послуг, що надаються / робіт / товарів Власника сайту;
  • надання мені клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням послуг / робіт / товарів Власника сайту;
  • підготовки та направлення відповідей на мої запити.

Обробка персональних даних здійснюється Власником відповідно до Умов конфіденційності.